Welkom bij

Kerkgenootschap

huis van genade

Een huiselijke kerk in het hart van Lelystad

ONTDEK GODS LIEFDE

OVER ONS

Wij geloven dat God een ongekende liefde voor jou heeft. En dat Hij jou een hoopvolle toekomst wil geven. Een toekomst met Jezus als vriend, de Heilige Geest als trooster en Gods woord als kompas. Huis van genade wil daarom jou in verbinding brengen met Zijn liefde. Wij willen jou bij de hand nemen en ondersteunen zodat jij kan:

Herstellen

Gods liefde
ontdekken

HERBOUWEN

Gods woord
begrijpen

Hervatten

Gods plan, Jouw missie
maken

Onze missie

We zetten ons in om Gods liefde te delen door een huis te bieden met een open deur. Een warme kerk in Lelystad vol compassie, vreugde en vriendschap. Samen zingen we over Gods liefde en delen met elkaar Gods woord.

We staan voor je klaar

Heb je hulp nodig, wil je Jezus leren kennen of ben je op zoek naar een kerk? Wij staan voor je klaar!
“We prijzen God voor Zijn liefde en goedheid. Door Zijn genade mogen wij samen met een warm en enthousiast
team Gods liefde delen in Lelystad.” Voorgangers Randy’s en Jeanette

Bekijk onze diensten

Ontmoeten

Gebedsavond

Woensdag 19:30

EREDIENST

Zondag 11.00

Training

Donderdag 19:30

VROUWEN BIJEENKOMST

Elke eerste Dinsdag van de maand om 19.30

MANNEN BIJEENKOMST

Elke eerste Maandag van de maand om 19.30

Doneer

Gift

Wil jij de missie van Huis van genade steunen met een (eenmalige) donatie? Gebruik dan dit formulier om snel en veilig te doneren

Bedrag

Huis van genade is een hele fijne plek om samen met elkaar God te dienen. Wat ik sterk ervaar in de gemeente is Gods liefde. Iedereen is welkom en wordt werkelijk liefdevol ontvangen.

NATASCHA

Kerkganger

De liefde van God zocht mij op in Jezus Christus. Het raakte mijn hart en zette mij in beweging!

JACQUELINE

Kerkganger

CONTACT

Heb jij een vraag over de kerk, het geloof of helemaal wat anders? Vul gerust het contactformulier in en wij nemen contact met je op.

ONZE MISSIE STEUNEN DOOR EEN DONATIE?

Doneren

ONZE ORGANISATIE

Bestuur Huis van Genade

Het bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door een aantal toegewijde individuen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leiden en organiseren van de activiteiten van de gemeenschap. Dit essentiële orgaan bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee oudsten.

De voorzitter is een vooraanstaand persoon binnen de gemeenschap, die bekendstaat om zijn of haar leiderschapskwaliteiten en die de verantwoordelijkheid draagt voor het overzien van de vergaderingen van het bestuur en het leiden van discussies. Deze persoon fungeert als een belangrijke schakel tussen het bestuur en de gemeenschap, waarbij hij of zij de belangen van de gemeenschap behartigt en de visie en missie van het kerkgenootschap uitdraagt.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van het kerkgenootschap. Hij of zij houdt toezicht op de financiële transacties, stelt begrotingen op, beheert de financiële documenten en zorgt ervoor dat de financiën van het kerkgenootschap op een verantwoorde en transparante manier worden beheerd. De penningmeester speelt een cruciale rol in het waarborgen van de financiële gezondheid en duurzaamheid van het kerkgenootschap.

De secretaris vervult een sleutelrol in het beheer van de administratieve taken van het kerkgenootschap. Hij of zij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen tijdens vergaderingen, het opstellen van officiële correspondentie, het beheren van belangrijke documenten en het onderhouden van contacten met externe partijen. De secretaris zorgt ervoor dat de communicatie binnen het bestuur soepel verloopt en dat belangrijke informatie tijdig en nauwkeurig wordt gedeeld met alle betrokkenen.

Naast deze sleutelfiguren omvat het bestuur van het kerkgenootschap ook twee oudsten. Deze oudsten zijn doorgaans ervaren en wijze leden van de gemeenschap, die een schat aan kennis en inzicht hebben opgebouwd door hun betrokkenheid bij het kerkgenootschap. Ze dienen als raadgevers en mentors binnen het bestuur, waarbij ze hun wijsheid en ervaring delen om beslissingen te nemen die het beste zijn voor de gemeenschap als geheel.

Samen vormen de voorzitter, penningmeester, secretaris en twee oudsten een hecht team dat zich inzet voor het welzijn van het kerkgenootschap. Ze dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het nemen van strategische beslissingen, het bevorderen van de groei en ontwikkeling van de gemeenschap en het waarborgen van een sterke en hechte band tussen de leden.

Beloningsbeleid

Binnen kerkgenootschap Huis van Genade worden de bestuursleden gecompenseerd voor de kosten die zij maken tijdens de uitoefening van hun taken. Het bestuur heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen om een vergoeding uit te betalen aan de bestuursleden in de vorm van vacatiegeld, waarbij gestreefd wordt naar een niveau dat in overeenstemming is met vrijwilligersvergoedingen en niet als bovenmatig wordt beschouwd.

Het verstrekken van een vergoeding voor gemaakte onkosten aan de bestuursleden van het kerkgenootschap is bedoeld om tegemoet te komen aan de eventuele uitgaven die zij moeten maken in het kader van hun functie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op reiskosten, kosten voor representatie, vergaderkosten, opleidingskosten of andere noodzakelijke uitgaven die verband houden met hun verantwoordelijkheden binnen het bestuur.

Het kerkgenootschap streeft ernaar om een zorgvuldig evenwicht te bewaren bij het vaststellen van de hoogte van het vacatiegeld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke context en financiële situatie van het kerkgenootschap. Hierbij wordt ook gelet op vergelijkbare vergoedingen die gangbaar zijn in de sector van vrijwilligerswerk en non-profitorganisaties.

Door het uitbetalen van een vergoeding voor gemaakte onkosten aan de bestuursleden erkent het kerkgenootschap de waardevolle bijdrage die zij leveren aan de organisatie en de tijd en energie die zij investeren in het vervullen van hun bestuurstaken. Dit zorgt ervoor dat zij in staat zijn om hun taken effectief uit te voeren zonder persoonlijke financiële belemmeringen.

Het bestuur van kerkgenootschap Huis van Genade hecht belang aan transparantie en verantwoording in het beheer van financiële middelen. Daarom worden de vergoedingen voor gemaakte onkosten aan bestuursleden opgenomen in de financiële verslaglegging van het kerkgenootschap, waarbij duidelijkheid wordt geboden over de toekenning en rechtvaardiging van deze vergoedingen.

Het kerkgenootschap houdt zich te allen tijde aan geldende wet- en regelgeving met betrekking tot vergoedingen aan bestuursleden en zorgt ervoor dat deze vergoedingen passend en redelijk zijn binnen de context van de organisatie. Hierbij wordt voortdurend de integriteit en ethiek in acht genomen, met het oog op het waarborgen van een transparant en verantwoord financieel beleid.

Beleidsplan

De meest recente versie van ons beleidsplan kunt u hier lezen